MARKKINOINTI

Markkinointi tarkoittaa yrityksen tuotteen tai palvelun ostamisen helpottamista ja oston esteiden poistamista.

Markkinointi on marathon, ei pikajuoksu.
Suunnitelmallisuus
tuo tuloksia.

Nykyajan yritysten suurimpia heikkouksia ovat suunnittelemattomuus ja säntäily. Jos yritys ei keskity markkinointiinsa, myyntiä syntyy vähemmän, markkinoinnin toimet pirstaloituvat ja viestin punainen lanka katoaa. Menestyvät ja kasvavat brändit keskittyvät työssään vuoden aikana useamman kerran tavoitteisiin, suunnitelmaan ja strategiaan ja tarkistavat niitä tarpeen vaatiessa pitkin vuotta. 

Suurimpien kauppojen hyllyllä ei ole yhtäkään brändiä, joka tekisi tänään yhtä ja huomenna toista sekä juoksentelisi ympäriinsä kuin päätön kana.

Houkutteleva yritys myy.

Jokaisella yrityksellä pitäisikin olla markkinointisuunnitelma sekä brändiohjeisto. Nämä kaksi työkalua ovat markkinoinnin peruspilarit. Suunnitelma kertoo mitä tehdään, koska tehdään, miksi tehdään ja miten tehdään. Brändiohjeisto nopeuttaa ja helpottaa yhteistyötä mainonnan suunnittelussa, pitää yrityksen ulkoasun tunnistettavana.

Nämä ovat yrityksen kasvulle tärkeitä asioita siksi, että yritys vaikuttaisi uskottavalta ja luotettavalta, se pysyy ihmisten mielissä positiivisesti ja sen puoleen käännytään silloin, kun etsitään alan kilpailijoiden seasta sitä sopivinta ja luotettavimman näköistä toimijaa.

Tarjoamme seuraavia kokonaisuuksia:

Markkinointi suunnitelma

2800 €

Teemme yritykselle markkinointisuunnitelman yhteistyössä yrityksen kanssa. Suunnitelman työstämiseen sisältyy 3 tapaamiskertaa, joissa käydään yhdessä läpi suunnitelman osa-alueet ja hyväksytään tai hylätään annetut ehdotukset markkinoinnista. 

Suunnitelma
+ graafinen ohjeisto

3600 €

Markkinointisuunnitelman lisäksi teemme yritykselle graafisen ohjeiston, jonka avulla yritys yhtenäistää ilmeensä ja parantaa visuaalista uskottavuuttaan. Hyvä visuaalinen ilme on osa menestyvää yritystä.

Suunnitelma,
+ graafinen ohjeisto
+ verkkosivu

3600 € + sivusto 

Kolmas pakettimme sisältää yritykselle myös verkkosivuston yrityksen tarpeiden mukaan. Paketin hinta riippuu sivuston laajuudesta. Voit tutustua sivustopaketteihimme täältä:

Mitä markkinointisuunnitelma sisältää?

01.

MARKKINAT

Markkinat -osio sisältää analyysin kolmesta asiaan aiheesta:

✔ Kysyntä
✔ Kilpailu
✔ Toimintaympäristö


Ympäristönsä on tunnettava, jotta siinä voi toimia tehokkaasti. 

02.

MARKKINOINNIN LÄHTÖKOHDAT

Markkinoinnin lähtökohdissa käydään läpi yrityksen tämänhetkinen tila ja nykyiset toimet sekä kartoitetaan mahdollisuudet tulevaisuudessa.

✔ Yritysanalyysi ja toiminta-ajatus
✔ Toimialan kehitys
✔ Markkinat ja kehityssuunnat 

03.

MARKKINOINTISTRATEGIA

Markkinoinnin strategiaosuudessa perehdytään asettamaan realistiset tavoitteet ja suunnittelemaan toimet niihin pääsemiseksi.

✔ Markkinoinnin tavoitteet
✔ Yrityksen kilpailukyvyn kehittäminen
✔ Markkinointitoimenpiteet
✔ Henkilöstön resurssit ja yrityksen resurssit
✔ Taloudellinen asema
✔ Markkinointitoimien mittaustyökalut

04.

MARKKINOINTISUUNNITELMA

Markkinointisuunnitelmaan
tehdään yksityiskohtaisemmat suunnitelmat markkinoinnin toteuttamiseksi.

✔ Myyntitavoitteet segmenteittäin
✔ Tuotteistus: Tuotepolitiikka ja –suunnittelu, hinta & jakelu
✔ Viestintä: Myyntityö, mainonta, PR
✔ Markkinoinnin organisaatio ja henkilöstö
✔ Budjetti

Kuukausittaiset markkinointisopimukset

Kevyt SOME
paketti

900 €/ vuosi
(75€/kk)

4 facebook päivitystä/kk yrityksen facebook sivulle ajastettuna valmiiksi koko vuodelle. 

Paketin voi maksaa 2 erässä.
Iso SOME paketti

2160 € / vuosi
(180€/kk)

6 facebook päivitystä/kk yrityksen facebook sivulle ajastettuna valmiiksi koko vuodelle.

Yritysvalokuvaus ja 12 digitiedostoa, 1 julkaistavaksi jokaiselle kuulle.

Paketin voi maksaa 2 erässä.

SOME valokuvapaketti

1920 € / vuosi
(160€/kk)

4 laadukasta valokuvaa yrityksen instagramiin joka kuukausi. Valokuvat ajastetaan myös yrityksen facebook sivulle valmiiksi koko vuodelle.

Paketin voi maksaa 2 erässä.


Markkinointityöt
1

3400 € / kk

40 tuntia töitä markkinoisuunnitelman toteuttamiseen  kuukaudessa. Mm. ilmoitusten koostamista, tarjousten ja kampanjoiden suunnittelua ja toteutusta digimarkkinointia ym.

Paketin irtisanomisaika on välittömästi kirjallisesta ilmoituksesta. Irtisanomiseen saakka kertyneet työt laskutetaan.

Markkinointityöt
2

5500 € / kk

70 tuntia töitä markkinoisuunnitelman toteuttamiseen kuukaudessa. Mm. ilmoitusten koostamista, tarjousten ja kampanjoiden suunnittelua ja toteutusta digimarkkinointia ym.

Paketin irtisanomisaika on välittömästi kirjallisesta ilmoituksesta. Irtisanomiseen saakka kertyneet työt laskutetaan.

Markkinointityöt
3

8900 € / kk

Täyspäiväinen markkinointipäällikkö yritykselle johtamaan yrityksen markkinointia.
Sopii erityisen hyvin kampanjoiden ajaksi.

Paketin irtisanomisaika on välittömästi kirjallisesta ilmoituksesta. Irtisanomiseen saakka kertyneet työt laskutetaan.© Copyright 2019 Design V.A. - All Rights Reserved.      Kaikki sivuston hinnat ovat alv 0%. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.